Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
28.02.2022 06:00 Publikacja oferty
02.03.2022 08:00 16.03.2022 15:00 Rejestracja kandydatów
12.04.2022 14:00 13.04.2022 06:00 Publikacja list zakwalifikowanych
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz otwarcie strony dla rodziców
13.04.2022 06:00 19.04.2022 15:00 Potwierdzanie woli
20.04.2022 14:00 02.08.2022 08:00 Publikacja list przyjętych
Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz otwarcie strony dla rodziców
02.08.2022 08:00 05.08.2022 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
17.08.2022 14:00 18.08.2022 06:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz otwarcie strony dla rodziców
18.08.2022 06:00 22.08.2022 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli
23.08.2022 14:00 31.08.2022 14:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych
Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz otwarcie strony dla rodziców