Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta jednostki

Przedszkole Miejskie nr 21

ul. Bałtycka 151, 11-041 Olsztyn

tel. 89 523-87-31

fax. 89 523-87-31

e-mail: sekretariat@zsp1.olsztyn.eu

WWW: http://pm21.zs-p1.olsztyn.eu

imię i nazwisko dyrektora: Anna Sankowska

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
Przedszkole Miejskie nr 21 Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:30 - 16:30
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak

Opis jednostki

Przedszkole Miejskie nr 21, wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  nr 1 w Olsztynie, znajduje się na osiedlu Gutkowo. Jest miejscem przyjaznym i bardzo bezpiecznym. Nikt nie jest tu anonimowy, wszyscy się znają i wzajemnie wspierają. Sale przedszkolne są przytulne, kolorowe, wyposażone w nowej generacji pomoce i środki audiowizualne, pozwalające na wprowadzanie dzieci w świat kodowania i nowoczesnych technologii.
Wspólnie stworzony, przez całą społeczność Szkolny Ogród Dydaktyczny stwarza możliwość do samodzielnego doświadczania, dostrzegania zależności i  wzorców w przyrodzie, obserwowania i poznawania świata roślin i zwierząt.
Cyklicznie przedszkolaki uczestniczą w warsztatach, happeningach i przedstawieniach teatralnych na terenie przedszkola. Wyjeżdżają na spektakle teatralne do Olsztyńskiego Teatru Lalek oraz odwiedzają różne ciekawe miejsca w mieście i województwie. Systematycznie odwiedzają pobliską bibliotekę i ochotniczą straż pożarną.
Z pełnym zaangażowaniem przygotowują się do przedstawień i występów z okazji świętowania różnych okoliczności, np. Narodowe Święto Niepodległości, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny itp.
Współpracując z Caritasem i Fundacją "Przyszłość dla dzieci"biorą udział w konkursach, przeglądach piosenek i akcjach charytatywnych
Do realizacji zajęć ruchowych wykorzystywany jest przedszkolny plac zabaw oraz boisko Orlik.
Absolwenci naszego przedszkola są samodzielni, sprawni w działaniu i doskonale przygotowani do nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole systematycznie współpracuje ze Szkolą Podstawową nr 19 im. Mikołaja Kopernika podejmując wspólne przedsięwzięcia i realizując wspólne programy.
Placówka posiada gabinet do logopedii i terapii pedagogicznej.

We współpracy z całą społecznością realizowane są różnorodne projekty i programy edukacyjne:
- "AUTOCHODZIK" - ogólnopolski program edukacyjny: przygotowanie dzieci do samodzielności w ruchu drogowym, do zwracania uwagi i dostrzegania niebezpieczeństwa na drodze i bycia widocznym dla innych kierowców nie tylko po zmierzchu.
- "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY" - ogólnopolski program edukacji zdrowotnej: poznanie podstawowych zasad zachowania proekologicznego oraz zdrowego odżywiania, dowiadywanie się, jak dbać o przyrodę, uczenie się zasad pielęgnacji roślin.
- "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS" - program przedszkolnej profilaktyki antytytoniowej - celem programu jest doskonalenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, zwiększenie świadomości na temat szkodliwości dymu papierosowego, wzbogacenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, zaprezentowanie miejsc, w których można być narażonym na szkodliwe działanie dymu.
- "PRZYJACIELE ZIPPIEGO" - międzynarodowy program edukacyjny promocji zdrowia psychicznego dla dzieci mający na celu promowanie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami.
- "DZIECIAKI MLECZAKI" - ogólnopolska akcja edukacyjno-informacyjna, której głównym celem jest wzrost świadomości dzieci na temat roli mleka i produktów mlecznych w ich diecie, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat i promowanie mleka jako napój nie tylko zdrowy, ale też bardzo smaczny.
- "Szkoła na pTAK"- ogólnopolska akcja edukacyjna, której celem jest poszerzenie wiadomości dzieci w zakresie edukacji przyrodniczej, propagowanie postawy ekologicznej, rozwijanie postawy opiekuńczej zachęcanie do karmienia ptaków.
- "POLA NADZIEI" - ogólnopolska akcja edukacyjno-charytatywna na rzecz hospicjów. celem akcji jest sadzenie cebulek żonkili w ogrodzie przedszkolnym oraz przekazanie ich na szczytny cel.

Innowacje pedagogiczne:
- "Tropem Świętego Jakuba-patrona Miasta Olsztyna. Podróż szlakiem kulturowym i turystycznym"- głównym celem innowacji jest poznanie historii powstania Miasta Olsztyna oraz związanych z nią faktów z życia św. Jakuba, a także "Szlaku muszelki" oraz ważnych zabytków Olsztyna mieszczących się na ty szlaku. Kształtowanie świadomych i aktywnych uczestników społeczeństwa - wzbudzanie lokalnego patriotyzmu, aktywności turystycznej i podróżniczej.
- " Warmia moja mała ojczyzna"- głównym celem jest rozbudzenie i pogłębienie zainteresowania najbliższym środowiskiem społecznym, przyrodniczym i technicznym. Zapoznanie dzieci z kulturą, sztuką i tradycją zamieszkiwanego regionu Warmii. Kształtowanie postawy patriotycznej i budowanie przynależności regionalnej-patriotyzm lokalny.
- "Olsztyn miasto nad Łyną"- głównym celem innowacji jest nabywanie świadomości narodowej i obywatelskiej, posiadanie wiedzy o miejscu zamieszkania, rozwijanie zainteresowania historią, tradycjami i kulturą rodzinnej miejscowości i regionu, kształtowanie szacunku dla kulturowego dorobku przeszłych pokoleń, kształtowanie u dzieci postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie i środowisku lokalnym.
- "Kodowane zabawy dla przedszkolaków"- głównym celem innowacji jest rozwijanie u przedszkolaków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, odpowiedzialne korzystanie z urządzeń technologii informacyjno-komunikacyjnej czy umiejętność pracy zespołowej, w sposób najbardziej przyjazny dzieciom, czyli poprzez zabawę, ruch, doświadczanie i eksperymentowanie.

Certyfikaty:
- Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty "Szkoła wierna dziedzictwu",
- Certyfikat "Szkolny ogród dydaktyczny",
- Certyfikat "Szkoła Przyjazna Środowisku",
- Certyfikat "Bezpieczna Szkoła".

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6