Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta jednostki

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 39 W OLSZTYNIE

ul. Dworcowa 24a, 10-437 Olsztyn

tel. 895332206

e-mail: przedszkole@pm39.olsztyn.eu

WWW: http://przedszkolenr39.olsztyn.pl

imię i nazwisko dyrektora: Urszula Ptak

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
Przedszkole Miejskie Nr 39 Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:30 - 17:00
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak

Opis jednostki

Mieścimy się na osiedlu Pojezierze, w sąsiedztwie Parku im. Janusza Kusocińskiego. Placówka istnieje od 1 września 1983 roku.
 W 2017 roku przeszła gruntowny remont i przebudowę. Dysponujemy nowocześnie urządzoną przestrzenią dydaktyczną,
blokiem  żywieniowym i placem zabaw. Kameralność placówki sprzyja budowaniu dobrej atmosfery. To sprawia, że wracają do
nas dzieci naszych wychowanków.
Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli. Mamy w swoim gronie specjalistów terapii pedagogicznej, oligofrenope-
dagogiki, specjalistów edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej i języka angielskiego. Rodzice mają możliwość skorzystania
na miejscu z pomocy psychologa - behawiorysty. Nauczycielki zabiegają o dobre samopoczucie dzieci, rozwijają potencjał
intelektualny przedszkolaków i podejmują szereg działań przygotowujących dzieci do osiągania dojrzałości szkolnej.
Nasze przedszkole to miejsce, w którym dziecko nie tylko stawia pierwsze edukacyjne kroki, ale to również pole do budowania
relacji.
Naszym nowatorskim przedsięwzięciem są zajęcia z rozwijania inteligencji emocjonalnej, podczas których dzieci uczą się
postrzegać i rozpoznawać swoje emocje, wyrażać siebie. Dzięki temu łatwiej nawiązują kontakty z nowymi kolegami. Dążymy
do wzbudzania u dzieci poczucia empatii, budowania porozumienia bez przemocy.
Naszych wychowanków uczymy samodzielności, zdobywania wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań:
•    stymulujemy rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny,
•    wzmacniamy motywację poznawczą,
•    rozwijamy twórcze myślenie,
•    kształtujemy umiejętność zgodnego współżycia w grupie,
•    dostosowujemy metody pracy do predyspozycji dzieci,
•    wyposażamy w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole,
•    dbamy o codzienną porcję ruchu i świeżego powietrza.
Dużym zainteresowaniem dzieci cieszą się tzw. zajęcia TIK, z wykorzystaniem technologii komputerowej. Wykorzystujemy
"Magiczny dywan" i tablice interaktywne do rozwijania i usprawniania motoryki, spostrzegawczości, logicznego myślenia
i nauki czytania dzieci.
PRZYGOTOWUJĄC NASZYCH WYCHOWANKÓW DO NASTĘPNEGO ETAPU EDUKACYJNEGO, JAKIM JEST SZKOŁA OFERUJEMY
NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:

•   język angielski dla wszystkich przedszkolaków,
•   zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne,
•   zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania,
•   zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne,
•   zajęcia plastyczno-techniczne,
•    zajęcia umuzykalniające,
•    terapia logopedyczna,
•    terapia pedagogiczna,
•    terapia ręki,
•    zajęcia integracji sensorycznej,
•    gimnastyka korekcyjna,
•    zajęcia z inteligencji emocjonalnej,
•    TIK – zajęcia z wykorzystaniem technologii informatycznej,
•    warsztaty umuzykalniające,
•    koncerty Filharmonii Olsztyńskiej,
•    religia.
W Przedszkolu realizowane są wszystkie zadania i  cele określone w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego
zgodnie z zalecanymi warunkami ich realizacji.
WSZYSTKIE ZAJĘCIA ORGANIZUJEMY BEZPŁATNIE I W RAMACH KOMPETENCJI NASZYCH NAUCZYCIELI.
Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6