Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta jednostki

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 IM. JANA PAWŁA II W OLSZTYNIE

Olsztyn 8, 10-271 Olsztyn

tel. 895260443

fax. 895260443

e-mail: przedszkole@pm10.olsztyn.eu

WWW: https://pm10.olsztyn.eu

imię i nazwisko dyrektora: Ewa Konieczko

Nie można wskazać prawidłowej lokalizacji jednostki na mapie

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
Przedszkole Miejskie nr 10 Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:30 - 17:00
Własny budynek:
Nie
Własny ogród:
Tak

Opis jednostki

Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie

Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jana Pawła  posiada duże tradycje. W roku 2019 obchodziło 70 - lecie swojej działalności opiekuńczo wychowawczo, dydaktycznej.  Z tej okazji  placówka otrzymała  imię  Jan Paweł II -  Papieża, wielkiego  Polaka, myśliciela, filozof, pedagoga, głoszącego ideologię tolerancji i pokoju, dążącego do zaprzestania wszystkich wojen. Wybór  patron placówki był wynikiem wdrażania od 2014r. do 2018r.  innowacji pedagogicznej ,,Rodzina i przedszkole miejscem działalności wychowawczej opartej na pedagogice Jana Pawła II, uznającej godność dziecka  oraz  potrzebę kształtowania jego indywidualnej osobowości”.  W związku z tym przedszkole buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i działalnością. Lokalizacja placówki znajduje się w dzielnicy Olszyna–Zatorze. Budynek przy Jagiellońskiej 8 jest wpisany do rejestru zabytków. W 1/10 od roku 1949 zajmuje go przedszkole, pozostała cześć to teren Szkoły Podstawowej nr 11im. Hieronima Skurpskiego.  W latach 2009 -2016 odrestaurowany wewnątrz i na zewnątrz. W przedszkolu mieszczą się trzy sale do zajęć z dziećmi, kancelaria dyrektora, pokój socjalny dla pracowników obsługi i nauczycieli, kancelaria dla pracowników administracji, dwie łazienki kuchnia z nowoczesnym zapleczem sanitarnym. Ogółem miejsc w przedszkolu dla dzieci jest 75 – pracowników obsługi 7 osób, pracowników administracji 2 osoby, nauczycieli 9 osób w tym dyrektor ogółem 18 pracowników.Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jana Pawła II jest jednostką nieferyjną, czynne jest od 6:30-17:00, obejmuje opieką 75 dzieci w wieku 3-6 lat.  Podstawa programowa wychowania  przedszkolnego realizowana  jest od 7:30  do 12:30 (godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu Miejskim nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie). W Przedszkolu Miejskim Nr 10 im. Jana Pawła II  funkcjonują trzy oddziały przedszkolne:

 • oddział dla dzieci 3-, 4-letnich,
 • oddział dla dzieci 4-, 5-letnich,
 • oddział dla dzieci 5-,6-letnich.

Na posesji przedszkola znajduje się ogród przedszkolny dla dzieci z atestowanym  sprzętem do zabaw, otoczony parkanem zieleni. Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jana Pawła II  w Olsztynie to placówka przyjazna dzieciom i ich rodzicom. Przedszkole podejmuje i realizuje działania edukacyjne w wyniku, których PM10 posiada aktualne certyfikaty:

 • 2020 - Międzynarodowy Certyfikat Przedszkola Daltońskiego
 • 2020 Certyfikat Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty - ,,Szkoła Wierna Dziedzictwu". Realizujemy od 3 lat działania związane z rowojem właściwych postaw patriotycznych i umiłowanie ojczyzny, szacunku do symboli i barw narodowych, tradycji i zwyczajów.
 • 2019 - Certyfikat Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty ,,Szkoła przyjazna środowisku".
 • 2018-MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT „ZIELONA FLAGA” W RAMACH PROGRAMU OGÓLNOPOLSKIEGO „ SZKOŁY DLA EKOROZWOJU”.
 • Realizujemy programy edukacyjne np.; Chronimy Dzieci-współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Czyste Powietrze  Wokół Nas-Patronat Honorowy: Minister Edukacji Narodowej Minister Zdrowia. Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy organizator-Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego.
 •  20 września każdego roku obchodzimy uroczyście Ogólnopolski Dzień  Przedszkolaka. Doceniając wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka 13.09.2013r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanawia dzień 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.
 • Od  6 lat Przedszkole Miejskie nr 10 w Olsztynie jest organizatorem międzyprzedszkolnego festiwalu tańca pt.:  ,,Tańczyć każdy może”.
W przedszkolu obecnie są realizowane dwie innowacje pedagogiczne:
 • ,,Kulinarne improwizacje"
 • ,,Kreatywny przedszkolak"
Wszystkie nauczycielki posiadają kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Kadra
pedagogiczna stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach
doskonalenia zawodowego.

W przedszkolu zatrudniony jest psycholog.

Dzieci biorą udział w zajęciach:
 • logopedii
 • rozwijających uzdolnienia
 • korekcyjno-kompensacyjne
 • wyrównawczych
Przedszkole umożliwia dzieciom wyrównanie szans
edukacyjnych oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska prowadząc
systematyczną współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.


Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6