Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta jednostki

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 32 W OLSZTYNIE

ul. Stanisława Murzynowskiego 24, 10-684 Olsztyn

tel. 895428177

fax. 895428177

e-mail: przedszkole@pm32.olsztyn.eu

WWW: http://www.pm32.olsztyn.eu

imię i nazwisko dyrektora: Ewa Zuba

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
Przedszkole Miejskie Nr 32 Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Częściowo przystosowany
Godziny pracy:
06:15 - 16:45
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak

Opis jednostki

Przedszkole Miejskie Nr 32  położone jest na osiedlu Nagórki, przy ulicy Murzynowskiego 24. Placówka istnieje od 9 września 1985 roku. Dysponujemy dostosowaną do potrzeb dzieci przestrzenią dydaktyczną, blokiem żywieniowym i własnym ogrodem przedszkolnym, wyposażonym w ciekawe edukacyjne zakątki. Przedszkole objęte jest systemem monitoringu, a dostęp do wnętrza budynku posiadają wyłącznie uprawnione osoby.

Przedszkole czynne jest w godzinach: 6.15 – 16.45, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 7.30 - 12.30.

Placówka zapewnia wychowankom odpłatne korzystanie z wyżywienia składające się z czterech posiłków:

08.45 -  I śniadanie
10.00 -  II śniadanie
11.45 -  obiad – II danie
14.00 -  obiad - zupa
Koszt całodziennego wyżywienia wynosi 9 zł.
Wszystkie posiłki przygotowywane są na miejscu w kuchni przedszkolnej, która wykorzystuje min. piec konwekcyjno-parowy, dzięki czemu posiłki są smaczniejsze i zdrowsze. Zdrowie przedszkolaków jest dla nas priorytetem. Wszyscy uczymy się, jak dbać o zdrowie: poznajemy zasady zdrowego trybu życia, uprawiamy  " ziołowy ogródek", codziennie korzystamy z zabaw na świeżym powietrzu. Realizujemy również indywidualne zalecenia lekarskie dotyczące  dziecięcej diety.

W przedszkolu funkcjonuje 7 oddziałów. Przestronne sale wyposażone są w estetyczne, kolorowe meble, dostosowane do wzrostu dzieci, a różnorodne pomoce oraz zabawki edukacyjne umożliwią zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci: bezpieczeństwa, ruchu, zabawy, działania, eksperymentowania oraz poznawania       i ekspresji. Pozwalają też na tworzenie kącików zainteresowań, służących do podejmowania przez dzieci różnorodnej działalności: plastycznej, muzycznej, teatralnej i ruchowej. Przedszkole posiada salę gimnastyczną, gabinety: logopedyczny i terapeutyczny, w których odbywają się zajęcia indywidualne i grupowe w ramach organizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Posiadamy również „Pracownię emocji” do realizacji zajęć z wykorzystaniem klocków LEGO. 

Zapewniamy wykwalifikowanych, kompetentnych i życzliwych nauczycieli. Mamy w swoim gronie specjalistów terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera  oraz języka angielskiego. Rodzice mają możliwość skorzystania na miejscu ze wsparcia psychologa. Nauczycielki zabiegają o dobre samopoczucie dzieci, rozwijają potencjał intelektualny przedszkolaków i podejmują szereg działań przygotowujących dzieci do osiągania dojrzałości szkolnej. Otaczamy opieką dzieci w ramach kształcenia specjalnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju.

Naszych wychowanków uczymy samodzielności, zdobywania wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań:
•    stymulujemy rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny,
•    wzmacniamy motywację poznawczą,
•    rozwijamy twórcze myślenie,
•    kształtujemy umiejętność zgodnego współżycia w grupie,
•    dostosowujemy metody pracy do predyspozycji dzieci,
•    wyposażamy w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole,
•    dbamy o codzienną porcję ruchu i świeżego powietrza

Dużym zainteresowaniem dzieci cieszą się zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej. Bierzemy udział w projektach, dzięki którym uczymy się projektowania i programowania. Posiadamy Magiczny dywan i tablice interaktywne do rozwijania i usprawniania motoryki, spostrzegawczości, logicznego myślenia.

Oferta:

W przedszkolu organizowane są wszystkie zajęcia i zabawy określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie z zalecanymi warunkami ich realizacji. Naszym priorytetem jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju, przygotowanie młodego pokolenia do zdrowego stylu życia,
do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych oraz wspieranie w rozwijaniu dialogu człowieka z człowiekiem.
Przygotowując naszych wychowanków do następnego etapu edukacyjnego oraz indywidualizując oddziaływania, oferujemy następujące zajęcia:

1. język angielski dla wszystkich przedszkolaków,
2. religia na życzenie rodziców
3. zajęcia rozwijające uzdolnienia na podstawie przeprowadzonej diagnozy,
3. zajęcia specjalistyczne:
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,
  • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
  • gimnastyka korekcyjna,
  • zajęcia integracji sensorycznej,
Do najważniejszych naszych osiągnięć należy zdobycie:

- Certyfikatu Ministra Edukacji Narodowej "Przedszkole Promujące Zdrowie"
- Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty "Przedszkole Promujące Zdrowie"
- Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty "Szkoła Wierna Dziedzictwu"
- Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty "Szkoła Przyjazna Środowisku"
- Certyfikatu "Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego"
- Certyfikatu "Chronimy Dzieci"

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6