Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta jednostki

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W OLSZTYNIE

ul. Opolska 28 Olsztyn, 10-626 10-626

tel. 895331138

fax. 895331138

e-mail: przedszkole@pm3.olsztyn.eu

WWW: http://przedszkole3.olsztyn.pl

imię i nazwisko dyrektora: Jolanta Abłam

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
Przedszkole Miejskie nr 3 Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:30 - 16:30
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak

Opis jednostki

„Trójka” jest wiernym przyjacielem dzieci i rodziców od 70 lat. Stare mury goszczą już trzecie pokolenie niektórych rodzin. Kameralne przedszkole z trzema oddziałami usytuowane na Osiedlu Mazurskim mieści się w niewielkim budynku, który został adaptowany na potrzeby oświatowe w 1946 roku. Panuje tu miła, rodzinna atmosfera, co sprawia, że dzieci czują się dobrze i bezpiecznie. 

Misją Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie jest zapewnienie warunków do takiego kształcenia umiejętności i postaw dzieci, aby potrafiły one wykorzystać je w kolejnym etapie edukacji oraz były wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka i otoczenia. W przyjaznym środowisku i partnerskiej współpracy z rodzicami, poprzez wspomaganie w rozumieniu świata, w którym żyje człowiek, przygotowujemy dzieci do podjęcia w przyszłości roli samodzielnych, aktywnych, umiejących nawiązywać relacje z innymi i odpowiedzialnych członków ludzkiej społeczności. Towarzyszymy dzieciom w przeżywaniu sukcesu i radzeniu sobie z porażkami. Zapewniamy im w zabawie i pracy wszechstronny rozwój oraz wyposażenie w cechy, określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, umożliwiające rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej. Podstawą naszej tożsamości i sukcesów jest profesjonalizm, dbałość o jakość, partnerstwo i innowacyjność.

Nasz cel strategiczny wynikający z misji:

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA SAMODZIELNEGO, AKTYWNEGO, ODPOWIEDZIALNEGO I USPOŁECZNIONEGO.

W przedszkolu funkcjonują grupy mieszane wiekowo tj. 3-4 latki, 4-5 latki, 5-6 latki

Ogród przedszkolny posiada zadbane i bezpieczne urządzenia do zabaw. Budynek położony jest w zacisznym sadzie, dającym dzieciom osłonę przed promieniami słonecznymi podczas upalnego lata, niezapomniane wrażenia estetyczne wiosną - podczas kwitnienia owocowych drzew i jesienią, gdy wybarwiają się na nich słodkie jabłka i gruszki.

Dojazd do przedszkola autobusami komunikacji miejskiej:  do przystanku Gdyńska: 105, 116

                                                           do przystanku Pstrowskiego: 105, 111, 113, 116, 117, 121, 126, 131, 141, 305

Zajęcia bezpłatne:

- język angielski – prowadzony we wszystkich grupach wiekowych

- logopedia - dla dzieci wymagających opieki logopedycznej

- religia - na wniosek rodziców

- psycholog  - wspieranie rozwoju emocjonalnego, społecznego dziecka

- terapia pedagogiczna  - wspieranie rozwoju dziecka

- zajęcia uzdalniające w ramach pomocy p-p


Dzięki wsparciu Rady Rodziców organizujemy:

- warsztaty i spektakle teatralne

- edukacyjne audycje muzyczne

- warsztaty umuzykalniające


W roku szkolnym 2022/2023 godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki będą realizowane od 8:30 do 13:30

Szczególne osiągnięcia

Starannie przygotowujemy dziecko do wkroczenia w kolejny etap edukacyjny. W przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej przedszkole uzyskało wysoki i bardzo wysoki stopień spełnienia wymagań MEN, określonych w załączniku do Rozporządzenia MEN z dnia 07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Powierzonymi naszej opiece dziećmi zajmuje się wysoko kwalifikowana, kompetentna i życzliwa kadra pedagogiczna oraz pracownicy niepedagogiczni - otwarci na potrzeby dziecka i rodziny, stwarzający odpowiednie warunki do aktywnego spędzania czasu w przedszkolu.

Preferujemy otwarty styl oraz różnorodne metody i formy pracy, które wspomagają rozwój dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych. 

Korzystamy z oferty wielu instytucji wspierających proces edukacji (m. in. oddziały Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Biblioteki). 

Ściśle współpracujemy ze Szkołą Podstawową Nr 6 w Olsztynie.

Dbamy o szeroki zakres współdziałania ze środowiskiem lokalnym.

Realizujemy bogatą ofertę współpracy z rodziną, w tym program adaptacyjny dla dzieci najmłodszych, zajęcia otwarte oraz warsztatowe dla rodziców.

We współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Olsztynie, wspieramy rodziców w ich roli wychowawczej.

Mamy wypracowane wieloletnie tradycje przedszkolne, które troskliwie pielęgnujemy: "Dzień Przedszkolaka", "Jesteśmy Polką i Polakiem", "Pasowanie na Przedszkola",  "Dzień Babci i Dziadka"," Spotkanie świąteczne -Wigilia", "Dzień Rodziny", " Pożegnanie starszaków" . Dzieci uczestniczą i są nagradzane w konkursach, festynach oraz prezentacjach przedszkolnych, miejskich, ogólnopolskich i międzynarodowych. 

Włączamy się w różnorodne akcje edukacyjne m.in. udział w projekcie " Piękna nasza Polska cała", "Uczymy dzieci programować", "Mały miś w świecie wielkiej literatury" i.in, akcje społeczne m.in. "Dzień Ziemi" i charytatywne tj. "Gorączka złota", współpraca z Caritas i Schroniskiem dla zwierząt.

Dzieci i pracownicy przebywają w bezpiecznym, estetycznym oraz przyjaznym otoczeniu.


Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6