Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta jednostki

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 20 W OLSZTYNIE

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 52a, 10-450 Olsztyn

tel. 89-533-19-96

fax. 89 5331996

e-mail: przedszkole@pm20.olsztyn.eu

WWW: http://www.pm20.olsztyn.eu

imię i nazwisko dyrektora: Elżbieta Rudzik

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
Przedszkole Miejskie nr 20 Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:30 - 16:30
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak

Opis jednostki

* Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. Wspomaga rozwój
dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy warunki
do bezpiecznej wspólnej zabawy i nauki.* W przedszkolu rozwijamy postawy
proekologiczne i prozdrowotne, rozwijamy kompetencje społeczne. Placówka pełni także
funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców wobec dzieci.
Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko  gotowości do
podjęcia nauki w szkole podstawowej.

* Bierzemy udział w wielu akcjach, przedsięwzięciach, projektach i programach: "Autochodzik", "Mały miś w świecie wielkiej literatury", "Zabawy sztuką"; "Technikoludek, czyli przedszkolak w świecie technologii"; "Zbiórka karmy dla zwierząt do schroniska", "Zdrowo i sportowo", "Emocja"Atuty Przedszkola:·        * Wysoko
wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna.·        * Dogodna
lokalizacja (dobry dojazd z każdego punktu miasta, w pobliżu park - miejsce
spacerów i obserwacji przyrodniczych).·        * Ogród
przedszkolny gwarantujący dużą i bezpieczną przestrzeń do zabawy. Wzbogacany o
nowe, atrakcyjne zabawki.·        * Estetyczne,
duże, doskonale wyposażone sale zabaw, urządzone zgodnie z potrzebami dziecka
(duża przestrzeń, różnorodność kącików tematycznych).·        * Serdeczna
i przyjazna atmosfera, umożliwiająca dziecku dobre samopoczucie w grupie i
wszechstronną aktywność.·        * Atrakcyjne
i urozmaicone metody pracy, sprzyjające indywidualnemu rozwojowi każdego
dziecka (stymulowanie zainteresowań poznawczych, rozwijanie zdolności
plastycznych, muzycznych, ruchowych, językowych itp.).* Różnorodność
zajęć dodatkowych: rytmika, taniec, język angielski, gimnastyka korekcyjna,
koncerty filharmonii, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające uzdolnienia, logopedia, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne.* Współpraca z
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną , UWM i współpraca ze szkołą (zapewniamy naszym przedszkolakom bardzo dobre
przygotowanie do szkoły, nasi absolwenci osiągają wysokie wyniki w nauce
szkolnej). 

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6