Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta jednostki

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W OLSZTYNIE

ul. Tczewska 11, 10-253 Olsztyn

tel. 895260622

fax. 895260622

e-mail: przedszkole@pm1.olsztyn.eu

WWW: http://pm1.olsztyn.eu

imię i nazwisko dyrektora: Barbara Zinkiewicz

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
PM 1 ul. Tczewska 11 Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:30 - 17:00
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak

Opis jednostki

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Olsztynie mieści się przy ulicy Tczewskiej 11 w Olsztynie, na dzielnicy Zatorze.
Jest jedną z najstarszych placówek przedszkolnych, które rozpoczęły działalność w naszym mieście po wojnie. W tamtych czasach placówka mieściła się w małym domku na Al. Wojska Polskiego.
Od 1983 roku do chwili obecnej Przedszkole zlokalizowane jest w pięknym , dużym, przestronnym budynku.
Baza lokalowa:
Przedszkole w ostatnich latach przeszło gruntowny remont, jest nowoczesne.  Posiadamy duże przestronne sale dydaktyczne wyposażone w nowe meble i atrakcyjne , rozwijające zainteresowania  zabawki .  Każda sala dydaktyczna ma bezpośrednie połączenie  z nowoczesnymi , kolorowymi łazienkami. Przedszkole posiada dużą przestronną szatnię oraz salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt rozwijający sprawność ruchową  dzieci - w której odbywają się zajęcia ruchowe, korekcyjne, rytmiczne, koncerty , przedstawienia i uroczystości przedszkolne. Posiadamy dobrze rozwiniętą bazę sal do pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci potrzebujących wsparcia : Sala do zajęć Integracji Sensorycznej, Sala do zajęć logopedycznych, Sala Multimedialna wyposażona w Magiczny Dywan, Tablicę Interaktywną, Telewizor, Komputer . Przedszkole posiada Salę Doświadczania Świata  w której dzieci rozwijają zainteresowania: plastyczne, eksperymentują i prowadzą doświadczenia.  Przedszkole zapewnia zdrowe całodniowe wyżywienie . Kuchnia przedszkolna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt. W trosce o dzieci wszystkie posiłki są świeże , zdrowe i kolorowe wykonane przez wykwalifikowany personel.
Tworzymy warunki do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, w dobrze zagospodarowanym ogrodzie przedszkolnym, z dużą ilością zieleni. Ogród  wyposażony jest w sprzęt sprawnościowy i zabawki. Sprzęty w ogrodzie przedszkolnym są na bieżąco modernizowane i kontrolowane pod względem stanu technicznego i bezpieczeństwa. Przedszkole prowadzi bogatą edukację ekologiczną dzieci. Za udział w konkursach i akcjach na szczeblu wojewódzkim,  ogólnopolskim i międzynarodowym dzieci zdobywają wiele nagród i certyfikatów.  Przedszkole zdobywa  certyfikaty za swoją działalność edukacyjno-wychowawczą : Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego W-M ODN  OCEE , Certyfikat Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty - Szkoła Przyjazna Środowisku,  Międzynarodowy Certyfikat Eco School- Zielona Flaga, Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty "Szkoła Wierna Dziedzictwu", Międzynarodowy Certyfikat " Ambasador Przyjaznej Edukacji"
Godziny funkcjonowania przedszkola:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30- 17:00
Godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki  w ramach których realizowana jest „ Podstawa programowa wychowania przedszkolnego" obowiązują między 7:00-12:00
Liczba miejsc w przedszkolu :150

Liczba Oddziałów: 6

Oferta Edukacyjna Przedszkola:
- dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków
- uwzględniamy indywidualne podejście do każdego dziecka
- Tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę
- Wykorzystujemy w pracy atrakcyjne, innowatorskie metody nauczania.
- Zatrudniamy wykształconą , ambitną kadrę pedagogiczną
- Posiadamy bardzo dobre warunki lokalowe
- Promujemy zdrowy, ekologiczny styl życia
- Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami i środowiskiem

Organizujemy nieodpłatne zajęcia dodatkowe min. :
- zajęcia religii dla chętnych dzieci,
- zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem ( pianino, gitara, skrzypce) dla wszystkich dzieci w       przedszkolu
- koncerty muzyków Filharmonii – dla wszystkich dzieci w przedszkolu
- zajęcia specjalistyczne : logopedyczne, integracji sensorycznej, korekcyjno- kompensacyjne, terapie ręki, gimnastykę korekcyjną – dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- zajęcia rozwijające uzdolnienia – ( teatralne, plastyczne, eksperymentalne, rozwijające uzdolnienia matematyczne, kodowanie - dla dzieci szczególnie uzdolnionych

Prowadzimy działania wychowawcze, profilaktyczne, proekologiczne i prozdrowotne, które opierają się na realizacji programów ogólnopolskich, międzynarodowych i  programach opracowanych przez nauczycielki.

REALIZACJA i UDZIAŁ W PROJEKTACH I PROGRAMACH MIĘDZYNARODOWYCH ,
OGÓLNOPOLSKICH I REGIONALNYCH
1.    Międzynarodowy Program Eko Szkoły  pod patronatem Fundacja dla Edukacji Ekologicznej
2.    Program Międzynarodowy pod patronatem LEGO EDUCATION pt. Ambasador Przyjaznej Edukacji
3.    Międzynarodowy Projekt pt. Piękna Nasza Polska Cała pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Olsztyn, Wojewody Warmińsko- Mazurskiego
4.    Międzynarodowa Kampania  pt. Łączą Nas Ptaki-  organizator Fundacja PSUBRAT
5.    Międzynarodowy Projekt  e-  twinning 
6.    Światowy projekt UNICEF- Wszystkie Kolory Świata
7.     Międzynarodowa Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu – jest odpowiednikiem kampanii Fair Trade Towns  funkcjonującej w 34 krajach na świecie na 6 kontynentach.
8.    Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego pod patronatem W-M ODN OCEE
9.    Projekt pt. 100 Dębów Pamięci Bohaterów Niepodległej pod patronatem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Warmińsko-  Mazurskiego Kuratora Oświaty , Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie
10.    Ogólnopolski Projekt Chronimy Dzieci pod patronatem Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
11.    Szkoła przyjazna Środowisku- Certyfikat Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty.
12.    Program Edukacji Komunikacyjnej AUTOCHODZIK pod patronatem WORD Olsztyn i Urząd Miasta Olsztyna
13.    Udział w ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa kolejowego pt. Kolejowe ABC
14.    Program „Władysław Grabski 100-lecie Niepodległości", którego celem jest promowanie oszczędzania wśród młodych obywateli. Patronat nad wydarzeniem zorganizowanym przez Oddział Okręgowy NBP w Olsztynie i Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki.
15.    Ogólnopolska Akcja Społeczna – Mamy Niepodległą organizator Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
16.     Realizujemy projekt ogólnopolski- Zdrowo jem, więcej wiem organizatorem jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska

- Zatrudniamy wykształconą , ambitną kadrę pedagogiczną
- Posiadamy bardzo dobre warunki lokalowe
- Promujemy zdrowy, ekologiczny styl życia
- Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami i środowiskiem

      Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6