Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta jednostki

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "JACEK I AGATKA"

ul. Jana Boenigka 6A, 10-686 Olsztyn

tel. 895412315

e-mail: jacekiagatka.ol@wp.pl

WWW: http://jacekiagatka.olsztyn.pl

imię i nazwisko dyrektora: Julita Skrzypczyk

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
PN Jacek i Agatka Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Niepubliczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:30 - 17:00
Własny budynek:
Nie
Własny ogród:
Tak

Opis jednostkiPrzedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" rozpoczęło swoją działalność 1 września 2005 roku na podstawie wpisu do ewidencji działalności oświatowej.
Mieści się w budynku stanowiącym własność Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie. Zlokalizowane jest na Osiedlu Pieczewo
w Olsztynie. Przedszkole prowadzone jest przez Julitę Skrzypczyk.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko - Mazurski  Kurator Oświaty w Olsztynie.

Przedszkole jest placówką wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą, która zapewnia opiekę, wychowanie i naukę dzieciom od 2,5 do 6 roku życia.
Przedszkole zatrudnia wykwalifikowanych nauczycieli, pełnych ciepła, oddanych swojej pracy.
W pracy z dziećmi realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne.
Podstawowym celem przedszkola jest wszechstronny rozwój dziecka poprzez  wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem
i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym.

W przedszkolu są trzy, jasne, estetycznie urządzone, dobrze wyposażone w zabawki i pomoce sale. Przedszkole korzysta z placu zabaw ogólnie dostępnego tj. osiedlowego, który jest ogrodzony.
Przedszkole prowadzi własną kuchnię. Posiłki sporządzane są codziennie - świeże i zdrowe.Ustalane są wg kaloryczności i zapotrzebowania energetycznego dzieci 2,5 - 6l.
W ciągu dnia dzieci korzystają z 4 posiłków:
08.30 -  I śniadanie
10.00 -  II śniadanie
12.00 -  obiad
14.30 - podwieczorek

Przedszkole czynne jest w godzinach 6:30 - 17:00 codziennie od poniedziałku do piątku.

W Przedszkolu Niepublicznym " Jacek i Agatka" od 01.09.2017r. Opłaty jak w przedszkolu miejskim.
1. Czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 5 godzin dziennie tj. od 7:30 - 12:30;
2. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończy 6 lat wynosi 1 złoty za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację
bezpłatnego nauczania, wychowania i nauki;
3. Przedszkole prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych:
4. Przedszkole zapewnia liczbę wychowanków w oddziale ( nie przekroczy) 25 dzieci;
5. Przedszkole zapewnia wychowankom pomoc psychologiczno - pedagogiczną.

Przedszkole zapewnia:
  • opiekę przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki (od chwili powierzenia nauczycielowi do odbioru dziecka przez rodziców/opiekunów z przedszkola),
  • gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka,
  • gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka ( ćwiczenia gimnastyczne, gimnastyka korekcyjna)
  • zajęcia rozwijające mowę dziecka jego poprawną artykulację ( terapia logopedyczna),
  • zabawy plastyczne, muzyczne tzw. rytmika, koncerty filharmonii, gry planszowe,
  • przedstawienia teatralne na terenie przedszkola i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich zainteresowania,
  • warsztaty teatralne prowadzone przez Teatr Edukacji Artystycznej "TEART"
  • zabawy i zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach i uroczystościach,
  • zabawy i zajęcia związane z realizacją programów, projektów autorskich poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego,
  • pracę kompensacyjną umożliwiającą dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej.
                                                                                                      Zapraszamy do naszego przedszkola.         

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6