Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta jednostki

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 IM. JEANA DE LA FONTAINE'A W OLSZTYNIE

ul. Seweryna Pieniężnego 3a, 10-003 Olsztyn

tel. 895273077

fax. 895273077

e-mail: przedszkole@pm6.olsztyn.eu

WWW: http://pm6.olsztyn.eu

imię i nazwisko dyrektora: Małgorzata Kamińska

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
Przedszkole Miejskie nr 6 Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:15 - 16:30
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Nie

Opis jednostki

Przedszkole Miejskie nr 6 im. Jeana de La Fontaine'a w Olsztynie położone jest w centrum Olsztyna, w pobliżu plant miejskich, Parku Centralnego i Parku Podzamcze. Dzięki atrakcyjnej i dogodnej lokalizacji dzieci często korzystają z wycieczek edukacyjnych takich jak: projekcje w Planetarium, spektakle w Teatrze Lalek, seanse w kinie Helios, zajęcia w Bibliotece Abecadło, zajęcia w Muzeum Przyrody, warsztaty na Zamku itp. 

W placówce funkcjonują 4 oddziały – sale dydaktyczne wyposażone są  w bezpieczny i atrakcyjny sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci. W przedszkolu znajduje się  także sala do zajęć logopedycznych oraz zajęć kompensacyjno- wyrównawczych w których odbywają się zajęcia indywidualne i grupowe. 

W przedszkolu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem aktywnych metod rozwijających działalność poznawczą, muzyczną i plastyczną jednocześnie umożliwiających każdemu dziecku angażowanie się w proces dydaktyczny. Nauczycielki posiadają dodatkowe kwalifikacje umożliwiające prowadzenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej zarówno dla dzieci potrzebujących wsparcia np.terapię pedagogiczną, logopedię, gimnastykę korekcyjną jak i zajęcia rozwijające indywidualne predyspozycje i zdolności np. plastyczne, muzyczne, matematyczne. W przedszkolu prowadzone są zajęcia z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 

Głównym celem przedszkola jest dbanie o wszechstronny rozwój dziecka i przygotowanie do podjęcia nauki
w szkole.
 

Wszyscy pracownicy placówki zwracają uwagę na kształtowanie postaw społeczno - moralnych dzieci, zaspakajanie indywidualnych potrzeb oraz to, aby dziecko czuło się bezpiecznie i miło spędzało czas.

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6