Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta jednostki

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 37 W OLSZTYNIE

ul. Pana Tadeusza 12A, 10-461 Olsztyn

tel. 895337474

e-mail: przedszkole@pm37.olsztyn.eu

WWW: http://www.przedszkole37.olsztyn.pl

imię i nazwisko dyrektora: Danuta Podhorodecka

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
Przedszkole Miejskie nr 37 Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:30 - 16:30
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak

Opis jednostki

Przedszkole położone jest w parku, otoczone pięknym ogrodem z placem zabaw wyposażonym w przyrządy do ćwiczeń i zabaw ruchowych. Przedszkole pracuje zgodnie z ideą Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Podejmuje działania, które sprzyjają zdrowiu        i dobremu samopoczuciu całej społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców). Tworzy środowisko sprzyjające zdrowiu.

Realizuje innowacje pedagogiczne: "Ogród i jego zakątki szczególnym miejscem w edukacji dzieci", "Ogród przedszkolny jako naturalna pracownia sensoryczna". W ramach innowacji wybudowano "Zieloną Wiatę Edukacyjną" do prowadzenia różnorodnych zajęć na świeżym powietrzu (geowarsztaty, gry terenowe, zajęcia badawcze, ruchowe, plastyczne, zabawy dydaktyczne). W ogrodzie znajduje się oczko wodne, lapidarium, ścieżka sensoryczna, ogródki kwiatowe, warzywne, ziołowe, pszczeli zakątek, ptasia ostoja, laboratorium wodne gdzie dzieci mogą zdobywać nowe doświadczenia przyrodnicze, badać, odkrywać, kształtować zmysły, bawić się, pracować i przede wszystkim przebywać blisko natury. W ramach wolontariatu pracowniczego we współpracy z rodzicami powstał Domek Baby Jagi jako zaplecze edukacyjne wiaty.

Sale wyposażone są w meble dostosowane do potrzeb dzieci. Wystrój zmienia się zgodnie z porami roku i obchodzonymi świętami. Panuje tutaj ciepła, rodzinna atmosfera, sprzyjająca szybkiej adaptacji i indywidualnemu, wszechstronnemu rozwojowi dzieci.
W przedszkolu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, stosująca aktywizujące metody i formy pracy z dzieckiem       i rodzicami.
W pracy wykorzystywane są elementy pedagogiki waldorfskiej, zajęcia ruchowe, rytmiczne wg. ideii C. Orffa, Batti Straussa, W. Sherborne.
Rozbudzamy w naszych wychowankach przywiązanie do polskiej kultury, tradycji, wartości narodowych, regionalnych, rozwijamy ciekawość świata, otwartość na nowe treści w różnych dziedzinach: artystycznej, ekologicznej, promocji zdrowia.
Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 - na terenie placówki można skorzystać z pomocy doradców z poradni.
Tradycją przedszkola stały się działania podejmowane we współpracy z rodzicami i najbliższym środowiskiem społecznym: festyny rodzinne - dożynki, święto 11 Listopada, majówka, spotkania wigilijne, wielkanocne, wyjazdy rodzinne w ramach projektów - "Poznajemy nasz region", "Noc sów", "Chcę być zdrowy".

Szczególne osiągnięcia:
Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie, Międzynarodowy Certyfikat Zielona Flaga, Certyfikat II Stopnia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty - Szkoła Przyjazna Środowisku, Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty - Szkoła Wierna Dziedzictwu, Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty - Szkoła Promująca Zdrowie, Certyfikat Przyjaciela Natury, honorowy Certyfikat Placówka Przyjazna Kombatantom, Geocertyfikat, nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych, prezentacjach małych form scenicznych organizowanych na terenie miasta.
W przedszkolu organizowane są zajęcia logopedyczne, spotkania z psychologiem, pedagogiem, religia, wyjścia do teatru, spektakle teatralne w przedszkolu, warsztaty muzyczne, wycieczki, zajęcia w placówkach wspomagających - muzeach, planetarium, bibliotece, zajęcia taneczne, szachy. Nauka języka angielskiego dla wszystkich dzieci prowadzona jest w ramach podstawy programowej.


Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6